Tag: sổ đỏ

Dân đặt dấu hỏi khi chủ đầu tư sốt sắng làm sổ đỏ

“Dân mua nhà lo lắng thứ nhất là hạn nhận bàn giao nhà và thứ hai là thời điểm nhận sổ đỏ. Việc bàn giao nhà mà không có sổ đỏ thì rủi ro ở chỗ, nhỡ chủ đầu tư